Een gezonde werkomgeving begint met een goede risico analyse

Een gezonde werkomgeving begint bij een actuele risico-analyse. Een RI&E die ook rekening houdt met de nieuwe ontwikkelingen op de werkvloer.

Geen enkele ondernemer zit te wachten op uitval van zijn belangrijkste kapitaal, zijn werknemers. Het doel van de Arbowet is om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandige ondernemers te beheersen.

Een korte achtergrond van de ARBO wet

De regeling ontstond in de jaren negentig als reactie op het grote aantal mensen dat arbeidsongeschikt werd bevonden en in de WAO terecht kwam door bijvoorbeeld:

  • Fysieke overbelasting door zwaar lichamelijk werk
  • Ongevallen en verwondingen
  • Blootstelling aan gevaarlijke dampen of vloeistoffen

Met de Arbowet worden bedrijven gedwongen om aandacht te besteden aan het inrichten van een gezonde werkomgeving door het maken van een risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E). Daarin worden alle risico’s van het bedrijf vastgelegd en de maatregelen die zijn genomen om deze te beheersen.

Risico’s van de moderne werkomgeving

In de loop der jaren zijn er dan ook grote stappen gezet in het terugdringen van het ziekteverzuim. Acute risicovolle situaties met gevaarlijke machines of schadelijke stoffen zijn grotendeels getackeld. Dat is een hele vooruitgang, maar er komen ook weer nieuwe risico’s bij:

  • De werkdruk is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Er moet steeds meer gebeuren in minder tijd. Het gevaar bestaat dat mensen structureel overbelast worden. Ze kunnen daardoor stress gerelateerde klachten ontwikkelen of zelfs een burn out.
  • Veel mensen hebben te maken met rugklachten als gevolg van een ongezonde (veelal zittende) werkhouding
  • De voortdurende efficiëntieslagen en reorganisaties vragen mentaal veel van de werknemers. Ook hier bestaat het risico op stress en/of burn out.

Een actuele RI&E belangrijker dan ooit!

Als ondernemer heeft u vast wel een RI&E op de plank liggen. Daarin zijn netjes allerlei veiligheidsaspecten benoemd en heeft u maatregelen vastgelegd om deze te beheersen. Maar is uw RI&E eigenlijk nog actueel?

Zie u ook een verschuiving in uw werkomgeving waardoor er nieuwe risico’s ontstaan in uw bedrijfsvoering. Is er voldoende geanticipeerd op de nieuwe situatie? Als u hierover twijfelt dan is het een goed moment om contact met ons op te nemen!