WPM CO2-reductie

Omgevingswet treedt 1 januari 2021 in werking

Voor de zomer heeft minister Schultz van Haegen aangekondigd de planning van de Omgevingswet opnieuw te gaan bezien. De nieuwe datum van inwerkingtreding is nu bekend en wordt 1 januari 2021. Deze datum is in goed overleg met de provincies, gemeenten en waterschappen vastgesteld. De datum heeft geen gevolgen voor de einddatum van de transitie. Deze is en blijft 2029.

De reden voor de herplanning is dat meer tijd nodig is om de wetgeving zorgvuldig te kunnen afronden. Het gaat om een grote wetgevingsoperatie met verschillende onderdelen die gelijktijdig worden ontworpen, zoals de ministeriële regeling, invoeringsregelgeving en de vier Aanvullingswetten. Al deze onderdelen vormen op het moment van inwerkingtreding een inzichtelijk stelsel bestaande uit één wet, vier amvb’s en één ministeriele regeling.

Toetsen

Alles is erop gericht om de nieuwe datum van inwerkingtreding te halen. Tegelijkertijd zijn er onzekerheden waarop het ministerie beperkt of niet kan sturen. De planning zal daarom elk jaar worden getoetst. Dan wordt bekeken of er extra inspanningen nodig en mogelijk zijn om de datum van 1 januari 2021 te halen.

Kamerbrief

Meer informatie over de nieuwe planning vindt u in de Kamerbrief van 6 oktober 2017. In deze brief wordt ook ingegaan op het advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

(bron: Infomil)