WPM CO2-reductie

Wijziging van de Activiteitenregeling

De Activiteitenregeling is gewijzigd. De wijziging is op 1 oktober 2017 in werking getreden.

Activiteitenregeling

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Verwijzing naar nieuwe of aangepaste normen, eventueel met overgangsrecht.
  • Verwijzing naar de nieuwe PGS 15 (versie 9-2016) over verpakte gevaarlijke stoffen, inclusief meer maatwerkmogelijkheden.
  • Correcties in de bodemvoorschriften voor opslagtanks.
  • Nieuw ten opzichte van de voorpublicatie: zeven nieuwe MTR-waarden voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) toegevoegd aan bijlage 13.

Regeling omgevingsrecht

De Regeling omgevingsrecht (Mor) wijst de nieuwste versie van onderstaande PGS-richtlijnen aan als beste beschikbare techniek (BBT).

Aanwijzing PGS als BBT
Richtlijn Onderwerp Versie
PGS 15 verpakte gevaarlijke stoffen 9-2016
PGS 29 grote opslagen van brandbare vloeistoffen 12-2016
PGS 32 explosieven voor civiel gebruik 10-2016
PGS 35 waterstoftankstations 4-2015

(bron: Infomil)