Omgaan met schuivende verantwoordelijkheden

De ARBO wet, de nieuwe privacywetgeving (AVG) en binnenkort de Omgevingswet. Bedrijven moeten aan allerlei wetten en regels voldoen, maar de aard ervan verandert in rap tempo.

Omgaan met schuivende verantwoordelijkheden

Waar de wetgeving eerst tot ver achter de komma bepaalde hoe een bedrijf eruit hoorde te zien, zijn het nu vaak niet meer dan globale richtlijnen. Als bedrijf ben je zelf verantwoordelijk voor de invulling ervan. Dat brengt niet alleen veel vrijheid met zich mee, maar ook veel onzekerheid.

Geen generieke oplossingen

Een mooi voorbeeld hiervan is de nieuwe Arbowetgeving die medio vorig jaar inging. Deze maakt werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor het bewaken van “goede arbeidsomstandigheden” binnen een bedrijf of instelling. Er wordt echter nauwelijks gespecificeerd wat er onder goede arbeidsomstandigheden wordt verstaan of hoe je die stand brengt. Veel ondernemingen vinden het dan ook lastig om invulling te geven aan de ruimte die ze hebben gekregen.

Compliancy? Ja, maar met beleid!

De huidige regels zijn soms zo vaag dat bedrijven liever het zekere voor het onzekere nemen. Ze steken veel moeite in cosmetische zaken die uiteindelijk weinig rendement opleveren. Dat is natuurlijk jammer van alle tijd en moeite. Een betere optie is na te gaan hoe je binnen de grenzen van de wetgeving op een slimme manier aan de regels kunt voldoen. Vaak kom je met gezond verstand al een heel eind!

Enkele tips

  1. Elk bedrijf is uniek. Kopieer dus niet klakkeloos wat anderen doen, maar toets altijd of de nieuwe regelgeving van toepassing is op uw bedrijf en in welke mate.
  2. Nieuwe regels kunnen grote impact hebben op uw bedrijfsvoering. Ga goed na waar de grootste risico’s zitten en los die als eerste op!
  3. Hoe u ook met nieuwe wetgeving omgaat, belangrijk is dat u kunt beargumenteren waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en deze goed vastlegt.

Hulp nodig?

Wil u met ons sparren over hoe u invulling kunt geven aan bepaalde wetgeving voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee!