Circulair ondernemen loont! Maakt uw bedrijf al gebruik van de MIA?

Circulair ondernemen loont! Maakt uw bedrijf al gebruik van de MIA?

Ondernemers die investeringen willen doen in circulair ondernemen kunnen deze investeringen met behulp van de Milieulijst 2020 fiscaal verrekenen. Vandaar dat we deze keer de aandacht vragen om gebruik te maken van de MIA regeling, Milieu Investerings Aftrek. Als uw bedrijf circulair produceert en materialen zo veel mogelijk hergebruikt valt hier een behoorlijk fiscaal voordeel te behalen. Waar kunt u dan aan denken? 

Circulair ondernemen loont! Maakt uw bedrijf al gebruik van de MIA?

Bedrijfsmiddelen die in dienst staan van de circulaire economie

Denk daarbij bijvoorbeeld aan investeringen die gedaan worden om productie afvalstromen te scheiden, waardoor hergebruik mogelijk is. Ook kan het gaan om productiemiddelen die vanuit deze afvalstromen weer nieuwe producten produceren of om productiesystemen die door efficiënter gebruik minder afval produceren. Het laatstgenoemde is dus de situatie waarbij er minder grondstoffen gebruikt worden om hetzelfde te produceren dan voorheen.

Het verbeteren van klimaat en lucht, het voorkomen van stik- en fijnstof

Dit is met name voor de industrie interessant, waarbij de subsidie verleend wordt aan bedrijven die bijvoorbeeld productieapparatuur installeren die het ontstaan van CO? voorkomen of de emissie van stikstof sterk terugdringen. Ook kan het gaan om systemen die stof filteren en zorgen voor lagere emissies. Is er nog meer te melden? Ja, zelfs voor een inpandig muurbegroeiingsysteem ten behoeve van het binnenklimaat geldt het fiscale voordeel. Mooi toch, dat plaatje aan de bovenkant van deze blog.

Milieuvriendelijke mobiliteit

Hier kan het gaan om een elektrisch aangedreven bestelauto, een plug-in hybride bus, een milieuvriendelijkere tractor maar zelfs om een elektrisch lesvliegtuig of elektrisch aangedreven schip. Op het moment dat u met de nieuwe investering kunt aantonen dat er sprake is van stikstofreductie komt uw bedrijf al in aanmerking voor de MIA regeling.

Grondstoffen

Hier betreft het bouwmaterialen, kunststoffen of chemische grondstoffen die aantoonbaar gerecycled worden, bijvoorbeeld in een bedrijfsgebouw, nieuwe woning of circulair gemaakte keuken. 

Specifieke milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor de land- en tuinbouw

De Milieulijst 2020 heeft een groot aantal bedrijfsmiddelen benoemd voor de land- en tuinbouwsector die in aanmerking komen voor het fiscale voordeel. Van insectengaas voor de fruitteelt, tot systemen die ervoor zorgen dat vraag- en aanbod van geproduceerd voedsel beter op elkaar afgestemd wordt. Allemaal met als doel om verspilling en onnodige belasting van het milieu tegen te gaan.

Alles weten over de MIA regeling?

Bent u geïnteresseerd geraakt om eens te onderzoeken of er geen fiscale voordelen verspild worden, kijk dan op deze pagina van de Rijksoverheid of neem contact met ons op. Hier vindt u het complete overzicht terug waarmee u fiscaal kunt profiteren en ook nog eens een groene bijdrage levert.