Wat heeft alcohol met milieu te maken?

Wat heeft alcohol met milieu te maken?

Deze blog gaat niet over de vraag in welk milieu de meeste alcohol gedronken wordt. Wel gaat het over Schermer Wijnkopers en Distillateurs uit Hoorn, één van de oudste en laatste onafhankelijke distilleerderijen van Nederland. Enkele jaren geleden kwamen zij bij de bouw van een nieuw pand tot een opvallende constatering die met het milieu te maken heeft.

Wat heeft alcohol met milieu te maken?

Onduidelijke milieurichtlijnen

“Er bestaan in Nederland geen richtlijnen met betrekking tot alcoholopslag en productie. Dat was onze constatering” is wat eigenaar en vennoot Esther Ophoff-Blom uitlegt tijdens een gesprek. Dat betekende dat bij het bouwen van een nieuwe productielocatie en opslagruimte plotseling allerlei discussies met milieu-instanties ontstonden waarbij de logica ontbrak. Was het mogelijk weglekken van alcohol in de grond wel een probleem als het om een afbreekbaar product gaat? Het is tenslotte niet te vergelijken met olie en waarom zou je het laten lekken? Hoe groot en reëel is het brandgevaar? Allemaal onduidelijke vragen. Zowel Schermer als de diverse milieu instanties kwamen er niet uit en er bestond in ieder geval geen consensus over de te volgen milieurichtlijnen.

De milieuproblematiek uit handen

“Wat we nodig hadden was een intermediair tussen de milieu-instanties zoals de Regionale Uitvoerende Dienst”, legt Esther uit. Dit was de aanleiding tot het contact met Bedrijfsadvies Alphen a/d Rijn en er volgde een eerste gesprek. Belangrijk voor Schermer was om een partner te hebben met veel ervaring op het gebied van milieuwetgeving en zelf de juiste ingangen kent bij de milieu-instanties. Dat dit een goede beslissing was, bleek later toen Schermer het bericht van het RUD kreeg dat zij als eerste in de branche voldeden aan alle milieu richtlijnen. Maar is dat voldoende om ook scherp te blijven op de milieurichtlijnen?

Het bevoegd gezag kent wisselingen van de wacht

Interessant is de extra toevoeging die Esther maakt rondom de samenwerking. Ze vertelt dat Schermer wel het predicaat heeft gekregen dat zij voldoen aan milieurichtlijnen, maar dat er bij de milieu-instanties soms nieuwe controleurs zijn die niet op de hoogte zijn van de laatst stand van zaken binnen het bedrijf. Dan kunnen dubbele discussies plaatsvinden van hetgeen al eerder met elkaar is overeengekomen. Maar gelukkig is dat nu verleden tijd.

“Samenwerken met bedrijfsadvies Alpen a/d Rijn betekent dat ik nooit meer iets opnieuw hoef uit te leggen of uit te zoeken. Dat rondom wetgeving, vergunningen en milieu gewoon alles goed geregeld is. Daardoor houd ik tijd over om te doen waar ons bedrijf al sinds 1782 enorm goed in is, namelijk wijnimport en gedistilleerd produceren”, sluit Esther af.

Dankwoord

Namens Bedrijfsadvies Alpen a/d Rijn willen we Esther enorm danken voor het delen van haar verhaal. Meer weten over Schermer Wijnkopers & Distillateurs? Klik hier.

Als u overeenkomsten herkent in het verhaal van Esther of een ander bedrijfsadvies nodig heeft, neem dan contact met ons op.

Reacties stellen we enorm op prijs.