Energie besparen en informatieplicht

Energie besparen is een bekend fenomeen. Het helpt het klimaat, bespaart kostbare grondstoffen en levert ook een bijdrage aan de portemonnee. Aan de andere kant wordt alles in het werk gesteld om uw mensen in een prettig verwarmd of gekoeld klimaat te laten werken en uw bedrijfsprocessen optimaal te laten functioneren. Dit alles vergt de nodige energie.

Veel ondernemers weten absoluut welke mogelijkheden zij hebben om energetisch slim te ondernemen. Ondanks deze kennis zetten zij niet per definitie de juiste stappen. Sinds 2016 heeft de overheid een handig overzicht van energiebesparende maatregelen beschikbaar gesteld. Al deze maatregelen hebben een erkende status. Hiermee wordt aangegeven dat deze maatregelen binnen iedere onderneming besparingen genereert, zowel in energetische zin als in financieel opzicht. Om het makkelijk te maken zijn de maatregelen ook naar branche ingedeeld. Niet alle ondernemers zijn hiervan op de hoogte.

Naast het feit dat bedrijven al verplicht zijn om energie te besparen, heeft de overheid besloten dat ondernemers hun inspanningen om hun energieverbruik te beheersen òf zelfs te verminderen actief te moeten gaan melden. Dus niet alleen besparingsplicht, ook informatieplicht.

Deze nieuwe regeling betreft de bedrijven die meer verbruiken dan 50.000 kWh aan elektriciteit òf 25.000 m3 aan aardgas(equivalent). Er gelden ook uitzonderingen. Uitgezonderd zijn bedrijven uit de glastuinbouw, de ETS-bedrijven  en de vergunningplichtige bedrijven (categorie C-bedrijven). De bedrijven met een EED-verplichting vallen ook onder deze meldplicht en van de bedrijven met een MJA-traject wordt momenteel nader vastgesteld of zij onder deze meldplicht kunnen vallen. Meer dan 100.000 bedrijven vallen onder deze nieuwe regeling.

De verplichting is tweeledig. Ten eerste moet ieder bedrijf vòòr 1 juli 2019 een melding hebben gedaan; dit is de informatieplicht. Ten tweede moet het bedrijf voldoen aan de energiebesparingsverplichting. Deze is gebaseerd op de erkende maatregelenlijst.

In deze lijst staan maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Ieder bedrijf is verplicht om vast te stellen of de genoemde maatregelen reeds genomen zijn, nog genomen moeten worden of eventueel niet van toepassing zijn.

Iedere maand mag u de energierekening betalen. De hoogte van de rekening kunt u natuurlijk beïnvloeden door slim in te kopen. Sterker is, om te achterhalen waar het verbruik door wordt bepaald. Op basis daarvan slimme maatregelen te nemen die het verbruik beperken. Dit is toch vele malen duurzamer.

Weten waar u staat

Om per 1 juli 2019 te kunnen voldoen aan de informatieplicht zult u al enige informatie verzameld moeten hebben. Niet alleen over uw huidige verbruik, maar ook over de energiebesparende maatregelen die u reeds genomen hebt en over de maatregelen die u nog van plan bent te doen. Dit alles moet ook vergeleken worden met de erkende maatregelen die in de wetgeving zijn opgenomen (Activiteitenbesluit bijlage 10).

Wat doen wij voor u?

Wij komen bij u op locatie en brengen met u uw situatie in kaart. Een uitgebreide inventarisatie levert de basis. Hierbij worden de energieverbruikers, het energieverbruik, de status van uw bedrijfsgebouw en de reeds genomen technische, organisatorisch en gebouw gebonden besparende maatregelen in kaart gebracht. Ook keuzes bij nieuw- en verbouw zijn interessant.

Vervolgens worden de erkende energiebesparende maatregelen daartegen afgezet. Kansrijke opties zullen nadere bekeken worden en worden voorzien van een advies.

Het resultaat

Het rapport geeft helder zicht op de toepassingsmogelijkheden binnen uw onderneming. Indien u reeds (erkende) maatregelen heeft getroffen dan kunt u vaststellen of u ‘klaar’ bent of nog aanvullende maatregelen moet gaan uitvoeren, c.q. plannen. Met dit rapport kunt u ook de informatieplicht van de overheid eenvoudig vervullen.

Op uw verzoek kunnen wij ook het rapport op basis van de milieubarometer van Stimular opmaken. Dit heeft een toegevoegde waarde als u ook bijvoorbeeld de CO2-footprint van uw bedrijf wilt weten.

Onze meerwaarde

Wij hebben een praktische insteek, ruime ervaring die u terugvindt in de verslaglegging: beknopt en resultaatgericht.

De kosten

De omvang van het onderzoek is afhankelijk van de grootte en organisatiestructuur van het bedrijf. De kosten zullen tussen de € 1.500,- en € 2.000,- liggen. Dit is afhankelijk van de complexiteit van het bedrijf.

Aan de slag

Wacht niet tot het allerlaatste moment. Dan is de tijd mogelijk te krap.

Weet bijtijds wat u te doen staat!

Afspraak maken

Eenvoudig te regelen per telefoon: (0172) 42 31 30, per e-mail