WPM CO2-reductie

Energiesubsidie SDE+ opnieuw opengesteld

Het kabinet stelt de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+) opnieuw open. In 2018 is er twee keer 6 miljard euro beschikbaar voor nieuwe projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen.
De regeling draagt in belangrijke mate bij aan de kabinetsdoelen om energie te verduurzamen.

In het Energieakkoord is in 2013 afgesproken dat het aandeel duurzame energie stijgt naar 16 procent in 2023. De SDE+-regeling is de belangrijkste instrument om die doelen te halen. De regeling voorziet in een subsidie voor het opzetten van windparken, zonneparken, biomassa-installaties, waterkrachtcentrales en geothermieparken die economisch nog niet volledig rendabel zijn.

Duurzame energieopwekking is pas rendabel op grote schaal en door nieuwe technologische ontwikkelingen. Door de subsidie wordt die ontwikkeling versneld. Daardoor is er volgens het kabinet steeds minder subsidie nodig. Met name wind- en zonne-energie zijn de afgelopen jaren fors goedkoper geworden.

De subsidieregeling wordt in twee tranches opengesteld. In het voorjaar van 2018 is de eerste 6 miljard euro beschikbaar. In het najaar komt daar naar verwachting eenzelfde bedrag bij.

(bron: SC, 6 december 2017)