Werkplek-ergonomie en -veiligheid

Uitvoeren ergonomische werkplekonderzoek

Met een werkplekonderzoek kunt u klachten verminderen en zelfs voorkomen. Het kan zich richten op slechts één aspect, bijvoorbeeld beeldschermergonomie, of een breed scala aan aandachtspunten waaronder de fysieke belasting, de inrichting van de werkomgeving, het gebruik van arbeidsmiddelen, het klimaat, de verlichting en geluid.

Als medewerkers intensief repeterende werkzaamheden uitvoeren, langdurig achter een beeldscherm zitten of te maken hebben met een andere fysieke belasting, is er een verhoogde kans op klachten aan arm, nek, rug of schouders. Door te zorgen voor een goed en veilig ingerichte werkplek en gezonde werkgewoonten bevordert u de productiviteit en vermindert u de kans op verzuim.