Toetsing bestemmingsplannen

In het bestemmingsplan is aangegeven wat er op het perceel (de grond) mogelijk is. Heeft u bouwplannen, uitbreidingsplannen waarbij de milieucategorie een rol speelt dan is het goed om het bestemmingsplan er op na te slaan. Als het niet binnen het plan past, dan kan een wijziging van het plan aangevraagd worden. Wijzigt het bestemmingsplan bij u (in de buurt), of ontstaat er discussie over wat wel en niet mag? Wij toetsen bestemmingsplannen integraal op hun consequenties, en zorgen ervoor dat uw belang helder en krachtig in de procedure wordt ingebracht.