Toetsing bestemmingsplannen

In het bestemmingsplan is vastgelegd wat er op uw perceel mogelijk is. Heeft u bouwplannen of uitbreidingsplannen, dan is het goed om het bestemmingsplan er op na te (laten) slaan. Als uw ideeën namelijk niet binnen het bestemmingsplan passen, zal dat moeten worden aangepast. Vaak is dat mogelijk. Dat moet dan aangevraagd worden. Dat verzorgen wij graag voor u.

Wijzigt het bestemmingsplan bij u in de buurt om bijvoorbeeld woningbouwplannen mogelijk te maken? Dat kan een inperking betekenen van uw milieuruimte. Daar loopt u dan later tegenaan als u zelf wijzigingsplannen hebt. Wij toetsen bestemmingsplannen integraal op hun consequenties voor uw bedrijf, en zorgen ervoor dat uw belang helder en krachtig in de procedure wordt ingebracht.