Energiebesparing en verduurzaming

Verduurzamen loont

energiebesparing

Verduurzamen van uw gebouw of processen is van belang. Hierbij is het uitgangspunt om minder energie te gebruiken; dit wel bij uw bedrijfsomvang en groei. Slimmer inzetten van machines, het isoleren van gebouw en leidingen en het voorkomen van onnodig verbruik. Er diverse methoden om meer inzicht te krijgen in uw situtie. De meeste generieke inventarisatie en daaraan verbonden meldplicht leverde in het 4de kwartaal van 2023 weer de nodige aandacht. Alle MKB-bedrijven die onder het activiteitenbesluit vallen hebben hun verplichte melding, bij een hoger verbruik van 50.000 kWh en 25.000m3 gas, weer gemeld. De opvolging wordt in 2024 gestart en mogelijk heeft u hiermee hulp nodig.

Voor de bedrijven die meer dan 170.000m3 gas of 10.000 MWh verbruiken komt de ondezoekplicht om de hoek kijken; ook hiervoor dient een melding, c.q. rapportage opgesteld te worden en bij de overheid ingediend te worden. Ook hiervoor kunt u het e-locket gebruiken. Heeft u hierbij hulp nodig neem dan met ons contact op.

De meest uitgebreide methode is de Energie-audit. Niet alle bedrijven krijgen hiermee te maken. De criteria hiervoor zijn niet op basis van verbruiken maar op basis van bedrijfsgrootte: 250 fte of meer of een jaaromzet van 50 miljoen euro's én een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro. Met deze inventarisatie gaat u opzoek naar de kansrijke verbeteringen in uw organisatie waarbij het besparingspotentieel leidend wordt.

Wij ondersteunen u bij de energiebesparings, of energieonderzoekmethode. Tevens kennen wij de weg in het e-loket van de RVO-website waar alle meldingen gedaan moeten worden. Wij helpen u graag, ook al zijn specifieke data verstreken.