WPM CO2-reductie

Aanvullingswet Bodem bij Omgevingswet

Ook de bodemwetgeving maakt deel uit van de nieuwe Omgevingswet. Het kabinet heeft hiervoor een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, als onderdeel van de stelselherziening van het Omgevingsrecht.

De nieuwe zogeheten Aanvullingswet bodem Omgevingswet vervangt de regels in de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit uniforme saneringen. Volgens staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat, die het wetsvoorstel samen met de minister van Binnenlandse Zaken indiende, betekent de nieuwe wet een ‘belangrijke stap’ in de omgang met de kwaliteit van de bodem.

De Omgevingswet is een omvangrijk wetgevingsproject dat regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigt en samenvoegt. Aan deze wet, die in 2021 in werking zou moeten treden, worden nog een aantal aanvullingswetten toegevoegd. Naast het dinsdag ingediende voorstel dat betrekking heeft op het omgaan met de bodem, volgen er nog aanvullingswetten over geluid, natuur en grondeigendom. Verder komt er een invoeringswet die de overgang naar de Omgevingswet moet regelen, en wordt er nog uitvoeringsregelgeving gemaakt.

(bron: SC 30 januari 2018)