De nieuwe versie VCA 6.0 komt beschikbaar

Begin januari 2018 heeft de Raad voor Accreditatie de nieuwe VCA-versie 2017/6.0 geaccepteerd. VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten.

De aankondiging is op de website van SSVV geplaatst. Het heeft 10 jaar geduurd om de nieuwe versie vorm te geven. Met de VCA 2017/6.0 vervalt, op termijn, de vorige versie, 2008/5.1. De daadwerkelijke introductie zal nog even op zich laten wachten. Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe versie te maken. De overgangsregeling zal het moment van overstappen bepalen. Dit houdt in dat bedrijven bij hun eerstvolgende (her)certificeringsmoment op VCA 2017/6.0 overgaan. De nieuwe versie heeft geen gevolgen voor de VCA-examens. Mensen met een VCA-diploma krijgen er dus niet mee te maken.

Er zijn al enkele wijzigingen / verbeteringen in de nieuwe versie vrijgegeven, namelijk:

  • het totaal aantal eisen is terug gebracht en aandacht voor milieu is verminderd. De kern, veiligheid werken, komt hiermee centraler te staan;
  • de werkplek en de huidige werkwijze wordt meer benadrukt en tijdens de audits zal hier ook meer tijd voor zijn;
  • gedragsbeïnvloeding is vaak het sleutelwoord. Ruimte voor maatwerk moet ervoor zorgen dat bedrijven zelf de oplossing weet te vinden. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven;
  • het beoordelen van onderaannemers wordt uitgebreider, meer must-vragen in de VCA* en de positie van de zzp’er is verduidelijkt. Dit als moet leiden tot meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten.
  • onderscheid tussen Nederland en België is vervallen. Ook kan de nieuwe versie als handvat dienen binnen andere landen.

De definitieve datum van de introductie moet nog worden vastgesteld. Dit heeft onder andere te maken met de voorbereidingen die door de certificerende instellingen verricht moet worden.

Op de website van SSVV (www.ssvv.nl) wordt als eerste deze informatie gedeeld.