Geen beroep op zorgplicht

De algemene zorgplicht in het Activiteitenbesluit is een vangnetbepaling.

De plicht mag niet ingeroepen worden als een zogeheten 'uitputtende regeling' in de beleving van derden tot onvoldoende resultaat leidt. Een duidelijk voorbeeld is geluid. Dat thema is in het Activiteitenbesluit uitputtend geregeld. Als iemand desondanks 'last' heeft van een bedrijf/inrichting, kan niet op grond van de zorgplichtbepaling geƫist worden extra maatregelen te treffen.

In onze eigen relatiekring hebben wij dat onlangs bevestigd gekregen in jurisprudentie; afgelopen november is dat nog eens door de Raad van State bevestigd.

(bron: StAB nr.1, 2017)