Krijgen we meer geregeld door nieuwe regels?

Krijgen we meer geregeld door nieuwe regels?

Regels. Ze worden gemaakt om mensen op een eerlijke en gelijke manier te behandelen, duidelijkheid te scheppen en respectvol met elkaar om te gaan. Iedereen groeit er vanaf kinds af aan al mee op. Niet iedereen houdt zich eraan, bewust of onbewust. Met name wat betreft het ‘onbewuste’ zie ik de komende tijd wel wat uitdagingen ontstaan. De snelheid waarmee regels veranderen is toegenomen; er zijn nog steeds ondernemers die het bijvoorbeeld over de Hinderwet hebben. Is al die regelgeving nog wel te volgen?

Weinig eenheid, veel verdeeldheid

Stel dat je binnenkort weer naar het buitenland mag, met hoeveel mensen mag je dan in een park zitten in Duitsland, Engeland of Italië? Frankrijk heb ik niet genoemd, want dat blijf minimaal tot eind augustus dicht. Vijf studenten moesten onlangs elk € 400,– afrekenen omdat zij op hun eigen balkon stonden, maar dit gezien wordt als openbare ruimte. Ook de boete voor het eten van vier gebakjes in de anderhalve meter samenleving deed behoorlijk stof opwaaien in de media. Wat ik ermee aan wil geven is dat regelgeving in eigen land al nauwelijks te volgen is, maar ook dat er binnen Europa in elk land een compleet andere aanpak gevoerd is. Het verdiepen, bewust worden wat de lokale mogelijkheden, zijn komt nog centraler te staan.

Bestaat er ook duidelijkheid?

Sinds kort mogen we op snelwegen maximaal 100 kilometer per uur en zijn er snelwegen waar je tussen 19:00 uur en 06:00 uur 120 of 130 kilometer per uur mag rijden. Het autorijden is een stuk duidelijker geworden in Nederland. Gewoon lekker 100, tenzij… het donker is. Waar ik persoonlijk wel om kan lachen is dat er in ons buurland Duitsland “Lärmschutz” bestaat op de snelwegen. De Duitsers vinden dat je in de nacht niet hard moet rijden als iedereen, mens en dier, ligt te slapen. Dat klinkt eigenlijk best logisch.

Van globalisering naar lokalisering

Een wereldwijd beleid op mondkapjes is niet echt gelukt. Dat hoeft ook niet, want elke samenleving is anders ingericht waardoor het nut en de noodzaak verschillend is. Europese initiatieven staan sinds de brexit vaker onder druk en de coronacrisis heeft geen gevoel van eenheid gecreëerd. Bewust omgaan met landelijke regelgeving blijkt uitdagend en ‘binnenkort’ nog meer per gemeente te verschillen.

Waarom we nog meer geregel krijgen?

Het woord ‘geregel’ bedoel ik positief, want met het geven van bedrijfsadvies wordt het nog drukker. In 2021, naar verwachting, wordt de Omgevingswet van kracht die bedoeld is om een goede balans te vinden tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Dat betekent dat er lokaal maatwerk gaat ontstaan tussen gemeenten, bewoners en ondernemers en dat er beter gelet moet gaan worden op omgevingsplannen. Deze zullen de plaats innemen van de huidige bestemmingsplannen.

Stel dat je een productiebedrijf hebt, met relatief veel geluid en/of geur, gelegen naast een toekomstige woonwijk, dan kan je tegengehouden worden in de ontwikkeling. Bedrijfsadvies helpt je dan verder met de bewustwording rondom alle nieuwe regels. Omdat we dagelijks met regelgeving bezig zijn, hebben we ook goed inzicht in lokale verschillen en zullen we ze goed bijhouden en documenteren.