Week van de RIE 11-15 juni 2018

Tijdens de Week van de RI&E is er extra aandacht voor het belang van inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een organisatie.
Ondernemers worden bewust gemaakt van het belang van een RI&E.

In heel het land worden activiteiten georganiseerd door de supporters van de Week van de RI&E.
Zo worden ondernemers aangespoord om in deze week aan de slag te gaan met de RI&E of de bestaande RI&E weer eens op te pakken, met als doel om veilig en gezond werken te integreren in het bedrijfsproces.

Bron: https://www.weekvanderie.nl/over-de-week-van-de-rie