COVID-19

Uitzondering quarantaine regels voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen

Wilt u gebruikmaken van de uitzonderingsmogelijkheid?

Regel de zaken dan wel goed. De overheid heeft hiervoor specifieke regels opgesteld.

Als u gebruik wilt maken van de uitzonderingsregel om uw werknemer(s), die niet zelf maar wel in nauw contact heeft (hebben) gestaan met iemand die positief getest is, toch naar het werk te laten komen, dan bieden de onderstaande regels een uitkomst.

 1. Uitgangspunten: betreft werknemer die essentieel is voor de continuïteit van de organisatie, werknemer kan niet vervangen worden, functie kan niet vanuit huis worden verrict en werknemer blijft thuis bij een positieve test of bij klachten.
 2. Essentieel bedrijfsproces: als een werknemer tot de categorie 'werknemer als onderdeel van een essentieel bedrijfsproces' behoort. De definitie van een essentieel bedrijfsproces is vrij ruim. In overleg met het personeel of personeelsorgaan worden de essentiele bedrijfsprocessen vastgesteld.
 3. Instemming of advies: Van belang is dat de werkgever vooraf overlegt met de ondernemingsraad of vervangend orgaan over welke functies binnen het bedrijf het gaat. Het gaat hierbij  over instemming of advies.
 4. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE): de actuele risico's, waaronder de beheersmaatregelen, de quarantaineregels en de mogelijke effecten en uitzondering worden opgenomen in de RIE. De uitzonderingen mogen niet leiden tot een toename van besmettingsrisico's op de werkvloer. Advies vragen bij bedrijfsarts en/of arbodienst biedt meer onderbouwing van de invulling.
 5. De werknemer in kwestie heeft altijd de keuze in quarantaine te gaan en niet naar het werk te komen.
 6. Er is geen sprake van testplicht.

Als hier allemaal mee rekening gehouden wordt dan zijn er nog aanvullende afspraken met uw werknemers om de veilgheid op de werkplek te bewaken, namelijk:

 • De werknemer doet dagelijks een zelftest voor de werknemer aan het werk gaat. De werkgever stelt deze zelftesten kosteloos beschikbaar.
 • De werknemer laat zich op dag 5 na het nauwe contact met de besmette persoon testen bij de GGD.
 • Op de werkplek zorgt de werkgever voor mondneusmaskers.
 • Op de werkplek houdt iedereen zo goed mogelijk 1,5 meter afstand.
 • De werkgever zorg voor goede ventilatie op de werkplek.
 • De werknemer gaat bij klachten direct naar huis en in quarantaine.
 • Deze richtlijnen doen geen inbreuk op de bestaande arbeidsverhoudingen en op de werknemersrechten.

bron: www.rijksoverheid.nl