SZW-lijst van 3 januari 2022

De nieuwe SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en met voor de voortplanting giftige stoffen is 3 januari 2022 verschenen. 

 

Lees door of klik hier voor de doorgevoerde wijziginen en de volledige lijst van 3 januari 2022.

Belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Bij de stofgroepen is duidelijker beschreven welke stoffen daar wel of niet onder vallen;
  • De ATP 17 voor Annex VI van de CLP verordening van REACH is verwerkt, wat betekent dat de lijst een behoorlijk aantal nieuwe stoffen bevat;
  • Er zijn een aantal stoffen teruggeplaatst welke eerder verwijderd waren!

Wijzigingen lijst kankerverwekkende stoffen:

Er zijn enkele stoffen teruggeplaatst op de lijst die tijdens de algehele controle onbedoeld zijn verwijderd:
– Benzo(b)fluorantheen
– Benzo(a)anthraceen
Overige wijzigingen:
– Beryllium hydroxide: als CAS nummer werd het ec nummer getoond, dit is aangepast naar het correcte CAS nummer.
– Arseen met bijbehorend CAS nummer is afgesplitst van anorganische arseen verbingen (zonder CAS nummer)
– Benzidine met bijbehorend CAS nummer is afgesplitst van benzidine (2+) zouten (zonder CAS nummer). Daarnaast zijn er synoniemen toegevoegd zoals genoemd in bijlage VI van de CLP verordening.
– 3,3’-dichloorbenzidine met bijbehorend CAS nummer is afgesplitst van 3,3’-dichloorbenzidine (2+) zouten (zonder CAS nummer).
– Hydrazine met bijbehorend CAS nummer is afgesplitst van hydrazine (2+) zouten (zonder CAS nummer).
– Chromylchloride naam is aangepast naar chromyldichloride en synoniem toegevoegd zoals benoemt in annex VI van CLP. Daarnaast is de * verwijdert achter de naam.
– Heazlewoodiet: twee synoniemen toegevoegd en een extra CAS nummer behorend bij deze zelfde stof zoals genoemd in de 17e ATP voor bijlage VI van de CLP verordening.
– Bij zouten van 2-naftylamine zijn de CAS nummers (horend bij de voorbeeldstoffen) verwijdert.
– Volgorde van namen van twee nikkelcarbonaten (CAS nummers 3333-67-3 en 16337-84-1) met synoniemen aangepast voor betere consistentie in de lijst en bijlage VI van de CLP verordening.
– Nikkelsilicaat met CAS nummer 31748-25-1 naamswijziging: (3:4) toegevoegd conform bijlage VI van de CLP verordening.

Wijzigingen lijst mutagene stoffen:
– Chroomtrioxide * is achter de laatste naam geplaatst.
– Chromyldichloride dubbeling is verwijdert en het correcte synoniem zoals aangegeven in bijlage VI van de CLP verordening is toegevoegd.
– 1,2-dibroom-3-chloorpropaan: * toegevoegd vanwege aanwezigheid op de lijst kankerverwekkende stoffen.

Wijzigingen lijst voortplanting giftige stoffen. Er zijn enkele stoffen teruggeplaatst op de lijst die tijdens de algehele controle onbedoeld zijn verwijderd waaronder:

Er zijn enkele stoffen teruggeplaatst op de lijst die tijdens de algehele controle onbedoeld zijn verwijderd waaronder:
– Chloorpromazine
– Avermectine B1a
Overige wijzigingen (correcties of ten behoeve van consistentie):
– Arseen met bijbehorend CAS nummer is afgesplitst van anorganische arseen verbingen (zonder CAS nummer).
– ‘Chroom (VI) en -verbindingen, waaronder:’ aangepast naar ‘chroom (VI) en -verbindingen, behalve de hieronder genoemde’– Mangaan met bijbehorend CAS nummer is afgesplitst van mangaan verbingen (zonder CAS nummer).
– Volgorde van namen van twee nikkelcarbonaten (CAS nummers 3333-67-3 en 16337-84-1) met synoniemen aangepast voor betere consistentie in de lijst en conform bijlage VI van de CLP verordening.
– Salpeterzuur, nikkelzout is samengevoegd met nikkeldinitraat overeenkomend met bijlage VI van de CLP verordening.
– Indium (3+) perchloraat CAS nummer gecorrigeerd.
– CAS nummer toegevoegd bij n-pentyl-isopentylftalaat.
– Seleen; selenium en -verbindingen, waaronder: is afgesplitst naar seleen; selenium met bijbehorend CAS nummer en seleenverbindingen (zonder CAS nummer).
– Uranium diboride CAS nummer gecorrigeerd.
– Uranium disulphide CAS nummer gecorrigeerd.
– N-Pentylftalaat CAS nummer toegevoegd.
– Naam 1-propylbromide (cas106-94-5) aangepast naar 1-broompropaan; n-propylbromide in  overeenstemming met de 17e ATP voor bijlage VI van CLP.