Nieuwe SZW-lijst 1 juli 2021

Half jaarlijks actualiseert de overheid de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen. In de nieuwe lijst van 1 jul 2021 zijn geen nieuwe stoffen opgenomen. Vijf stoffen zijn verwijderd/samengevoegd. Een andere aanpassing is dat voor bepaalde stofgroepen nu individuele stoffen zijn opgenomen. Voor de volledige lijst ga naar de overheidswebsite/officiƫle bekendmakingen.

Het is goed om de ontwikkeling en inzicht op de gezondheidschadelijke effecten van stoffen in de gaten te houden. Vele ondernemingen hebben een apart register gevaarlijke stoffen; aangevuld met veiligheidsinformatiebladen van de stoffen. Dit register is in vele gevallen statisch en veroudert in de tijd. Door het register periodiek bij te werken worden verrassingen voorkomen. De noodzaak om werknemers te beschermen middels het toepassen van maatregelen, kennis uitwisselen of het dragen van PBM’s zijn voorbeelden. De laatste tijd wordt er veel energie gestoken in het bekendmaken om kennis over gevaarlijke stoffen bij het werk te delen. De basis is de RIE en daaruit kan geconcludeerd worden of er extra aandacht uit moet gaan naar de gebruikte producten in een onderneming.

U kunt zelf de eerste stappen ondernemen, namelijk via “de zelfinspectie”. Om een indruk te krijgen, ga naar www.zelfinspectie.nl.

Indien u vragen heeft kunt u met ons contact opnemen, wij kunnen u hierin van dienst zijn.