Fiscaal voordeel ook in 2018 beschikbaar

Voor ondernemers die investeren in het duurzamer maken van hun bedrijf of in het toepassen van energiezuinige technieken, is er in 2018 opnieuw fiscaal voordeel te behalen.

De overheid wil ondernemers stimuleren om duurzaam te investeren. Hierdoor kunnen kringlopen gesloten worden. Zo is voor ondernemers die bijvoorbeeld investeren in CO2 als grondstof voor de chemische industrie of de glastuinbouw, financiële steun mogelijk. Vanuit de optiek om producten langer te gebruiken en efficiënter met grondstoffen om te gaan komt in 2018 ook het ‘refurbishen’ van apparaten voor belastingvoordeel in aanmerking. In 2018 is via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 139 miljoen euro beschikbaar.

Fiscaal voordeel is er ook voor investeringen in energiezuinige technieken. Ondernemers die technieken gebruiken uit de Energielijst 2018, kunnen tot 54,5 procent van de investeringskosten aftrekken. Voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) wordt in 2018 147 miljoen euro uitgetrokken. Een nieuwe optie in de regeling betreft de zogeheten energiebalancering. Hierbij gaat het technieken om duurzame energie tijdens pieken in de productie te kunnen opslaan om die later te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld door het slim opslaan van elektrische energie of het omzetten van elektrische energie naar waterstof of warmte.

(bron: SC Online, 29 december 2017)