Energiebesparingstoets

energiebesparingEnergie besparen is voor u niet alleen 'verplicht', het is ook voordelig. Vanuit de Wet Milieubeheer, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), de European Energy-Efficiency Directive (EED), het bouwbesluit of de meerjarenafspraak Energie-Efficientie (MEE/ETS en MJA3; vrijwillig) kan deze verplichting opgelegd zijn. Het kan zijn dat u niet weet welke besparingsmogelijkheden bij u van toepassing kunnen zijn: gebouwgebonden, procesgebonden of organisatorische maatregelen. Voor besparingsopties geldt een wettelijke termijn voor de terugverdientijd van vijf jaar of minder. Wij voeren voor u een complete scan uit, of een toets op basis van de 'erkende maatregelen' van uit het Activiteitenbesluit.  Het is aan u om hierin de eerste stap te zetten, wij kennen de markt en hebben een praktische insteek.