Energiebesparingstoets

energiebesparing

Energie besparen is niet alleen 'verplicht', het is ook voordelig. De verplichting komt vanuit allerlei wet- en regelgeving op ons af. Besparen is een logische eerste stap in de weg naar duurzaamheid. Maatregelen zijn gebouwgebonden, procesgebonden of organisatorisch. Ze zijn verplicht bij een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Wij voeren voor u een complete scan uit, of een toets op basis van de 'erkende maatregelen' uit het Activiteitenbesluit. Sinds juli 2019 geldt er een meldingsplicht. Daarover leest u hiernaast meer. Wij weten de weg in de maatregelen en op de RVO-website waar de melding moet worden gedaan. Wij helpen u graag, ook al is die datum al verstreken.